ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “ผู้นำท้องถิ่น (อบจ.) ในทัศนของคน Gen Z” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน #ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “ผู้นำท้องถิ่น (อบจ.) ในทัศนของคน Gen Z” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

โดยผู้เข้าประกวดต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีแนวคิดภายใต้เนื้อหา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบไหนที่อยากให้เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น

3. การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่ายๆ ได้อย่างไรบ้าง

โดยคลิปวิดีโออาจมีเนื้อหาหรือการดำเนินเรื่องไปในลักษณะการเชิญชวนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้งท้องถิ่น (การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติ

1.อายุระหว่าง 15 – 25 ปี

2.อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กติกาการประกวด

1. ส่งคลิปวิดีโอพร้อมตั้งชื่อคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งผลงานที่ kongkij58000@gmail.com

2. โพสต์คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านหน้า Facebook ของตนเอง โดยตั้งค่าเป็น

สาธารณะ พร้อม Tag @องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และติด Hashtag

#เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้งอบจแม่ฮ่องสอน

3. คลิปวีดีโอที่โพสต์ผ่านหน้า Facebook ต้องมียอด Like ไม่น้อยกว่า 200 like และต้องมียอด Share ไม่น้อยกว่า 50 share

4. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

5. สื่อคลิปวิดีโอ สามารถเป็น Animation , Graphic, การตัดต่อภาพ, การจำลองเหตุการณ์ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง ฯลฯ

6. เป็นเจ้าของคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี และต้องเป็นคลิปวีดีโอที่ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน

7. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่งได้ 1 คลิป เท่านั้น

8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของ อบจ.

9. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2. ส่งผลงานและโพสต์คลิป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 #สมัครเร็วส่งผลงานเร็วได้ยอดไลค์ยอดแชร์เร็ว

3.ประกาศผลการประกวดที่ Facebook Fan page : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เดือนพฤศจิกายน 2563

4.มอบรางวัลเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักศึกษา (ประเภททีมต้องแนบทุกคน)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ประเภททีมต้องแนบทุกคน)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ : 0-5361-4508

Facebook Fan Page : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ Website : www.mhs-pao.go.th

 

Download ใบสมัคร  >> Click 

ข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน" คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


จำนวนผู้เข้าชม : 125วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th