รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี


 

 

 

1. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ

   | ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 9 มีนาคม 2548 - 8 มีนาคม 2552 


 

 

 

2. อาจารย์ประจักษ์  เข็มมุกดิ์   

   | ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 9 มีนาคม 2552 - 8 มีนาคม 2556 


 

 

 

 

3. รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย   

   |  ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 4 กันยายน 2556 


 

 

 

 

4. อาจารย์ถนัด  บุญชัย             

   |  ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 5 กันยายน 2556 - 31 มกราคม 2567


 

 

 

 

5. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ   

   |  ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2561


 

 

 

 

6. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล       

   |  ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มีนาคม 2561


 

 

 

 

7. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ   

   |  ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 9 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน


 

 


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th