งานวิชาการ


บริการนักศึกษา

  - ระบบบริการการศึกษา

  - ระบบประเมินการสอนอาจารย์

บริการสำหรับอาจารย์

  - ระบบบริการการศึกษา

  - เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

  - ระบบประเมินการสอนสำหรับอาจารย์

  - หลักสูตรและการรับรอง
 

ดาวน์โหลดคำร้อง

  คำร้อง ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

1

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

2

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา

3

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

4

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ (ปรับปรุง 3/10/60)

5

คำร้องขอลาออก

6

คำร้องขอลาออก สำหรับนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา  

7

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

8

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

9

คำร้องขอรหัสผ่าน

10

คำร้องทั่วไป  

11

คำร้องเรียนร่วมข้ามหลักสูตร  

12

คำร้องขอเลื่อนสอบ กลางภาค / ปลายภาค [คำร้อง ออนไลน์ ในระบบ บริการการศึกษา] [ Update 06/03/2562]    


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th