งานบริหารงานบุคคล


ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบฟอร์มการลา

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีและการเลื่อนเงินเดือน

การขอหนังสือรับรองการทำงานและรับรองเงินเดือน

การขอสำเนาแฟ้มประวัติ/สัญญาจ้าง

 

 


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th