ข่าวกิจกรรม


โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G

รายละเอียด

วมส.ต้อนรับคณะครู เเละนักเรียนในโอกาสศึกษาดูงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่10/2563

รายละเอียด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญฯ

รายละเอียด

วันบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตรุ่นที่ 42

รายละเอียด

ต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดหน่วยวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

รับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างดำรงตำแหน่ง

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์VTR SatitCMRU MHS - กิจกรรมสีเต้นระบำ EP. 3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th