ข่าวความคืบหน้า เรื่อง ผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปี 2562 จำนวน 18 สาขาวิชา และนักศึกษาค้างชั้น


ข่าวความคืบหน้า เรื่อง ผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปี 2562 จำนวน 18 สาขาวิชา และนักศึกษาค้างชั้น

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประสานไปทางคุรุสภาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปี 2562 จำนวน 18 สาขาวิชา และนักศึกษาค้างชั้น คุรุสภาขอให้แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติโปรดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้​

1.ระบบ KSP Bundit บันทึกข้อมูลชื่อนามสกุลและเลขที่บัตรประชาชนผิดหรือไม่​
2.นิสิตไปชำระค่าธรรมเนียมในเลขที่บัตรผิดหรือไม่​
3.นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมผิดประเภทครูหรือไม่

คณะครุศาสตร์ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติทุกคน ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวน 23 คนที่ข้อมูลวันสำเร็จการศึกษาในระบบ KSP Bundit ไม่ถูกต้องทางคณะกำลังดำเนินการแก้ไขให้ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่คุรุสภาแจ้งพร้อมแจ้งข้อมูลโดยด่วนให้ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053885505 และทางอีเมล์ educmru@gmail.com เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติทุกคน ยกเว้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางอีเมล์ educmru@gmail.com ทางคณะจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในระบบ KSP Bundit ให้ 


จำนวนผู้เข้าชม : 657


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@msc.cmru.ac.th