รับรายงานตัวบุคลากรเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563


     เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 อาจารย์วินัย ไชยวค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ครู และผู้ปฏิบัตงานช่วยสอน ที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอยเเสง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

     พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ภาพรวมลักษณะงาน ระเบียบที่ควรรู้ต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ครู บุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน มีกำหนดการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 รวมผู้ผ่านการสอบแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.
ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.


จำนวนผู้เข้าชม : 18


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@msc.cmru.ac.th