ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับอาจารย์


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีคุมสอบแทน 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคุมสอบ กรณีสลับการคุมสอบ
ดาวน์โหลด ตารางคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ดาวน์โหลด ฟอนท์แห่งชาติ 
ดาวน์โหลด 13 ฟอนท์แห่งชาติ 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ดาวน์โหลด ใบเเจ้งซ่อม

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@msc.cmru.ac.th