งานนโยบายและแผนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุง 2562

- แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560


แผนพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)


แผนบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

 


การจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th