ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 0


ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “ผู้นำท้องถิ่น (อบจ.) ในทัศนของคน Gen Z” ชิงเงินรางวัล

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 33


ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 57


นักศึกษา วมส. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 49


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 50


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ภาคปกติ ระดับปริ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 141


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 121


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 100


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณาจารย์ประจำในวิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 85


กำหนดการสำหรับผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษารอบที่ 5 การรับตรงอิสระเฉพาะผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก✍️✍️

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 74


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคต

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 106


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 83


กำหนดวันเปิดเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 193


ข่าวความคืบหน้า เรื่อง ผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการขอขึ้นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาที่สำเ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 700


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 428


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระพิ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 238


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 256

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 239


การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 597


คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 374


ข่าวประชาสัมพันธ์! การจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และ ใบรับรองคุณวุฒิ ให้กับนักศึกษาที่สำเ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 537


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th