ข่าวกิจกรรม


โครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จั

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 3


โครงการสัมมนาวิชาการ ”หัตถการเบื้องต้นสำหรับสาธารณสุขชุมชน”

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 15


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 10


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 16


วมส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 18


วมส.ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณโรงเรียนสบเมย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 25


สาขา ICT จัดโครงการสัมนา IT SOLUTIONS ในสถานการณ์โรคติดต่อ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 27


วมส.จัดงาน 'วันมหิดล' น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์-สาธารณสุข

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 44


ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 33


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 68


โครงการศูนย์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 102


ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 60


โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 61


โครงการวันประถมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูประถมศึกษายุคใหม่

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 43


พิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 53


วมส.เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 39


ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 39


กิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 79


รร.สาธิต มร.ชม. วข.มส. สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 56


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 45


รับขวัญพวงคราม น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม ช่อที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 47


ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 52


วมส. ติดตั้งระบบตรวจติดตามฝุ่นอัจฉริยะ โดย adiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 67


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 66


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 25

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 59


รับรายงานตัวบุคลากรเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 69


สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับอบต.ปางหมู บริการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 53


โรงเรียนสาธิตฯ มร.ชม. วข.มส. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย​ ปีการศึกษา​2562​

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 68


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คิดนอกกรอบ “ปลูกเมล่อนแลกค่าเทอม”

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 134


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 82


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักศึกษา รอบ 5.5 วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 180


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th