ข่าวกิจกรรม


รับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างดำรงตำแหน่ง

รายละเอียด

พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

รายละเอียด

มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายและถนนฯ

รายละเอียด

ต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดหน่วยวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

วมส.ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

รายละเอียด

โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์Climax Cheerleaders Maehongson College CMRU Sport Night 2017

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th